Akfen Gayrimenkul’den birleşme işlemlerine ilişkin bildirim

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Şirketimiz 01.06.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK’nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tek pay sahibi konumunda olduğumuz Isparta Yurt Yatırımları A.Ş’nin ve Masanda Turizm Yatırımları A.Ş’nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle şirketimiz Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca birleşme sözleşmesi ve duyuru metni hazırlanıp, duyuru metninin onaylanması amacıyla SPK’ya başvuru yapılmıştır.”

Hibya Haber Ajansı