Çin, 500 metreden yüksek gökdelen inşaatını yasaklıyor

Güncel


Çin, 500 metreden yüksek yeni gökdelenlerin inşaatını yasaklayan bir genelgeyi yürürlüğe koydu. Bu tür binaların çevre düzenlemesine yönelik çabalar da bu önlemin benimsenmesinde başat rol oynadı. Öte yandan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yayınlanmış olan genelgeye göre, 250 metreyi aşkın yüksekliklerdeki binaların inşası da kesinlikle sınırlandı. Böyle bir binanın -ille de inşa edilecekse- inşaat planları, yangına karşı güvenlik önlemi dahil, bir dizi faktör dikkate alınarak incelenecek ve İskan ve Şehircilik Bakanlığı’nın incelemesine sunulacaktır.100 metreyi aşan yükseklikteki tüm binalar için ise inşaat planları depreme karşı dayanıklılıkları açısından çok sıkı bir incelemeye tabi tutulacak. Ayrıca kuleler yani yüksek bölümler, kentin genel boyutlarıyla ve yangınla mücadele kapasitesiyle uyumlu olacak.Genelgenin içeriğine bakılırsa, yerel yönetimlerin inşaat projelerinin yönlendirilmesini güvenlik ve kalite açısından iyileştirmiş olmalarına rağmen, hala daha güvenlik risklerine yol açabilecek boşluklar mevcut. Söz konusu belge, inşaat projelerinin yönetiminin güçlendirilmesi, kaliteye öncelik tanıma ilkesine özen gösterilmesi ve yaşam güvenliği ve kişilerin mallarının garantisi konuları üzerinde ısrarla duruyor.

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu
Hibya Haber Ajansı