Çukurova Investments N.V paylarının devri

Güncel


Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Çukurova Investments N.V’nin şirketimizde sahip olduğu her biri 0,01 TL nominal bedelli 584.407.915 adet paylarının tamamının yine Çukurova Grubu şirketi olan Borak S.A firmasına devri ile ilgili hisse alım ve satım sözleşmesinin bugün itibari ile imzalandığı tarafımıza bildirilmiştir. Borak S.A, hisse devir işlemleri tamamlandığında 18,370,286 USD bedel karşılığında şirket sermayesi içerisinde % 29,22 oranında toplam 5.844.079,15 TL nominal bedelli, 584.407.915 adet paya sahip olacaktır. Şirketimizin kontrolünde herhangi bir değişiklik gerçekleşmediği için SPK’nın Pay Alım Tebliği II-26.1 kapsamında çağrı yükümlülüğü doğmayacaktır.
Çukurova Investments N.V.’den tarafımıza verilen bilgiye göre, DS Smith Packaging International B.V. (DS Smith) ile geçmişte imzalanan hisse rehin sözleşmesine istinaden DS Smith lehine 583.324.582 adet hisse üzerine 1. derecede tesis edilen rehin, yukarıda bahsi geçen hisse satış sözleşmesine bağlı hisse devir işlemleri tamamlandığında geçerliliğini koruyacaktır. Yine Çukurova Investments N.V’den tarafımıza verilen bilgiye göre, daha önce TMSF lehine 1.083.333 adet hisse üzerine 1. derecede tesis edilen rehin, yukarıda bahsi geçen hisse satış sözleşmesine bağlı hisse devir işlemleri tamamlandığında geçerliliğini koruyacaktır.”

Hibya Haber Ajansı