Ekiz Kimya’da tahsisli sermaye artırımı

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla esas sözleşmesinin şirketin sermayesine ilişkin 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde 35.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 TL nominal değerde 7.177.729 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 15.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş’nin (BİST) toptan alış satış işlemlerine ilişkin uygulama usul ve esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, iş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli payların B Grubu Borsa’da işlem gören nitelikte olmasına, iş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Murat Türkal’a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurulmasına, iş bu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için yönetimin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı