Formet Çelik Kapı’da kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesindeki şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, bu tavanın 1.200.000.000 TL’ye arttırılmasına ve tavan geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine, esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılmasına, esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” bilgisi verildi.
Hibya Haber Ajansı