Global Yatırım Holding’te bedelli sermaye artırımı

Güncel


Global Yatırım Holding A.Ş’de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

”Yönetim kurulu 06.07.2021 tarihli toplantısında, bedelli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin 22.04.2021 tarihli kararında yer alan aşağıdaki konulardaki eski düzenlemelerin iptal edilmesine ve aşağıdaki yeni şekliyle kabulüne, bunlar dışında 22.04.2021 tarihli kararda yer alan tüm hususların geçerliliğini aynen muhafaza etmesine ve kararda yer aldığı aynı surette tatbik edilmelerine karar vermiştir. 06.07.2021 tarihli yeni kararla önceki kararda bu konuya ilişkin düzenleme iptal edilerek yerine, sermaye artırımı neticesinde yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL fiyatının aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilmesine, önceki kararda bu konuya ilişkin düzenleme iptal edilerek yerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği’nin (VII-128.1) 16/8. madde hükmü uyarınca bu safhada bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı