İhlas Gazetecilik’te sermaye artırımı tamamlandı

Güncel


İhlas Gazetecilik A.Ş’de sermaye artırımı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 800.000.000 TL’ye artırılması işleminde artırılan 620.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (04.05.2021 ile 17.06.2021) içinde 443.680.067 TL nominal değerli rüçhan hakkının kullanıldığı, yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 176.319.933,20 TL nominal değerli paylar 24.06.2021 ve 25.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan payların tamamının satıldığı ve toplam olarak 620.002.057,94 TL nakit girişi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 800.000.000 TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Sermaye ve payların nev’i’ başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı