İzmir Fırça’da bedelli sermaye artırımı

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin 2022 yılı sonuna kadar geçerli 60.000.000 TL kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %250 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 59.062.500 TL’ye çıkarılmasına,
artırılan 42.187.500 TL sermayeyi temsil eden beheri 1,00 TL nominal değerli, 937.500 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 41.250.000 adet B grubu nama yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, işbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu nama yazılı pay verilmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere birincil piyasasında oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş’de halka arz edilmesine,
Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa‘da halka arz yoluyla satış süresinin bitiş tarihinden itibaren kalan paylar olması halinde söz konusu payların 3 iş günü içerisinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine, şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen sermaye artırımı nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 42.187.500 TL nominal değerli şirket paylarına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını ve bu suretle elde edeceği payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl süreyle satmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı