Katmerciler’de sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri

Güncel


Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin özkaynaklarını güçlendirmek, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanında, finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, Ar-Ge harcamalarında, dijital dönüşüm hizmetleri ve kapasite artırım yatırımlarının finansmanında, işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında kullanılmak amacıyla şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %200 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL tutarında nakden artışla 652.500.000 TL’ye çıkarılacaktır. Nakden ihraç edilecek 435.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 435.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.948.863 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 433.051.137 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır. Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın, şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 53.533.201,16 TL’si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır. Sermaye artırımından elde edilecek kalan 379.517.935,84 TL’lik kaynağın 165.000.000 TL’lik kısmı ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde, 150.000.000 TL’lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında, 24.517.935,84 TL’lik kısmı şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında, 15.000.000 TL’lik kısmı şirketin Ar-Ge harcamalarının finansmanında, 15.000.000 TL’lik kısmı şirketin kapasite artışı için gerekli makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında, 10.000.000 TL’lik kısmı dijital dönüşüm ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi için alınacak hizmetlerin finansmanında kullanılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilecektir.”

Hibya Haber Ajansı