Klimasan’da bedelsiz sermaye artırımı

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Şirketimiz yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesi uyarınca kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 39.600.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin bedelsiz olarak 39.600.000 TL artırılarak 79.200.000 TL’ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin 39.600.000 TL’sinin 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından karşılanmasına, şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine, işbu tadillerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu izinlerinin alınmasına, onayların alınmasını müteakiben tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesine, KAP’ta gerekli açıklamaların yapılmasına karar vermiştir.”

Hibya Haber Ajansı