Konfrut Gıda’da kayıtlı sermaye tavan artırımı

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Yönetim kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, esas sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 99.000.000 TL artırılarak, 33.000.000 TL’den 132.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Esas sözleşmenin sermaye ve payların nev’i başlıklı 6. maddesinin tadiline ve değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.” denildi.
Hibya Haber Ajansı