Martı Gayrimenkul’de yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

”Şirketimizin 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 330.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 220.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların % 200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.06.2021 ile 08.07.2021 tarihleri arasında 28 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay bedelleri Denizbank A.Ş, Gayrettepe ticari merkez şubesi nezdinde şirket adına açılmış olan TR53 0013 4000 0017 8141 8001 29 numaralı özel banka hesabına yatırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar BİAŞ Birincil Piyasada 2 iş günü süre ile nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan Borsa İstanbul’da satılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı