MESS “İş Güvenliğinin Yıldızları”nı ödüllendirdi

Güncel


İş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık yaratmak ve ortak bir bilinç oluşturmak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) öncelikli konuları arasında yer alıyor.  MESS, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmasına destek olmak amacıyla 2015 yılından bu yana düzenlediği yarışma ile örnek uygulamaları ödüllendiriyor.  

Bu yıl altıncısı düzenlenen ve yenilikçi bir yaklaşımla ödül kategorilerinden başvuru ve değerlendirme aşamalarına kadar tüm süreçleri yenilenen MESS İş Güvenliğinin Yıldızları yarışmasında Dijital İSG, Krizi En İyi Yönetenler, Davranış Odaklılar, Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar, İSG Özel Ödülü ve İSG Elçileri olmak üzere 6 kategoride toplam 36 ödül verildi. 

Yarışma hakkında değerlendirmelerde bulunan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MESS’in faaliyetleri arasında iş sağlığı ve güvenliğinin ilk sıralarda geldiğini belirterek “Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği alanında öncü yarışması olan MESS İş Güvenliğinin Yıldızları ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinci yükselterek sıfır kaza hedefine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 2015 yılından bu yana düzenlediğimiz İSG yarışmalarımızla İSG kültürünü yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Akkol çalışma hayatında son dönemde yaşanan hızlı dönüşüm ve oluşan yeni ihtiyaçların, İSG uygulamalarını da dönüştürdüğüne dikkat çekerek “6 yıldır yürüttüğümüz Türkiye’nin en kapsamlı İSG yarışmasını, çalışma hayatındaki değişimi destekleyecek şekilde yeniledik” dedi.

Üretim süreçlerindeki dijital dönüşümün İSG’de yeni imkanları beraberinde getirdiğini belirten Akkol, “Üretim dönüşürken iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının da dönüşmesi kaçınılmaz. Çalışma hayatı dijitalleşme üzerine yeniden şekillenirken bu dönüşüm İSG faaliyetlerinin de ‘dijitalleştirilmesi’ fırsatını  beraberinde getiriyor. İş kazalarını sıfıra indirme hedefi, dijital çözümler ile artık daha kolay. Yeni nesil çözümler ve projeler işyerlerimizin gündeminde yer alıyor.” dedi. 

Türk sanayisinin dijital dönüşümü için, dünyanın en gelişmiş, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT’i Türkiye’ye kazandırdıklarını belirten Akkol “MEXT’i, insanı ve çalışma arkadaşlarımızın gelişimini odağa alacak şekilde hayata geçirdik. Bu doğrultuda, çalışma arkadaşlarımızın iş ortamındaki sağlığı ve güvenliğine odaklanarak bu alanda en son teknolojileri kullanıyoruz.” dedi. 

İşletmelerin, sıfır iş kazası hedefine MEXT’te sunulan yeni dijital çözümler ile daha da yaklaşacaklarını belirten Akkol “Teknoloji merkezimiz MEXT’te somut, önleyici uygulama örneklerimiz var. Örneğin, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisini kullanıyoruz. Benzer şekilde üretim hatlarında alan tarayıcı ya da ışık perdesi gibi gelişmiş sensör teknolojilerini kullanıyoruz. Bu sayede riskli alana girildiği anda, sistemler çalışmalarını yavaşlatıyor ya da tamamen durduruyor. Giyilebilir sensör teknolojileri ile veriye dayalı ileri seviye ergonomi analizleri yapabiliyoruz” açıklamasında bulundu. 

MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri Dijital İSG, Krizi En İyi Yönetenler, Davranış Odaklılar, Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar, İSG Özel Ödülü ve İSG Elçileri olmak üzere 6 kategoride veriliyor. 

Dijital İSG kategorisinde; kurumların iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme amacına uygun, endüstriyel otomasyon ve dijital teknolojileri tatbik edilmiş uygulamalar değerlendiriliyor.

Krizi En İyi Yönetenler kategorisinde; krizin etkilerini çalışanların, tedarik zincirinin, toplumun ve geniş anlamda tüm ekosistemin üzerinde en aza indiren, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine katkı sağlayan uygulamalar değerlendiriliyor.

Davranış Odaklılar kategorisinde; çalışanları İSG konusunda bilgilendirerek bu alanda gelişimlerine katkı sağlamış ve davranış değişikliği yaratmış uygulamalar değerlendiriliyor.

Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar kategorisinde; çalışanların stres yönetimine yardımcı olan, bağlılığını, mutluluğunu ve fiziksel güçlerini arttıran projeler değerlendiriliyor.

İSG Özel Ödülü kategorisinde tüm İSG alanlarından herhangi biri veya birkaçını kapsayan İSG projeleri değerlendiriliyor. Bu kategoride başvurular 1 – 499 çalışan, 500 – 1.499 çalışan ve 1.500 – yukarısı çalışanın istihdam edildiği işyerleri şeklinde 3 grupta ele alınıyor. 

İSG Elçileri kategorisinde çalışanların İSG alanındaki önerileriyle hayata geçirilen projeler değerlendiriliyor.

Hibya Haber Ajansı