Naturelgaz’ın halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Naturelgaz’ın halka arz iskontosu öncesi özsermaye değeri hesaplanırken İNA ve çarpan analizi yöntemlerine eşit ağırlık verilmiş olup tespit edilen özsermaye değeri 1.121,4 mn TL’dir. Bu özsermayeye denk gelen halka arz öncesi birim hisse fiyatın ise 11,21 TL olarak hesaplanmıştır. Özsermaye değerine %24,2 iskonto uygulayarak halka arz iskontosu sonrasında Naturelgaz için fiyat belirlenmiştir. Buna göre Vakıf Yatırım 1 TL nominal değerli pay başına halka arz fiyatının 8,50 TL olmasını hesaplamıştır. Tahmin verileri fiyat tespit raporunda yer verilen yıllık tahminlerin, alt çalışmalarında bulunan çeyreklik tahminler baz alınarak hazırlanmıştır. Buna göre 2021 yılı ilk çeyreği için tahmin edilen cironun %111,2’si, brüt karın %103,6’sı ve FAVÖK’ün %93,7’si gerçekleşmiştir. Yılın ilk çeyreğinde hasılat ve brüt kar tahminleri sırasıyla %11,2 ve %3,6 tahminlerin üzerinde gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk çeyreğinde hem toplam satış hacmi hem de her iş biriminde satış hacmi tahminlerin üzerinde gerçekleşmiş olup, toplam satış hacmi tahminlerin %9 üzerindedir. Şirket brüt karı tahminlerin %3,6 üzerinde olmasına karşın, büyümenin etkisi ile faaliyet giderlerindeki artış nedeniyle FAVÖK tahminlerini %93,7 oranında gerçekleştirmiştir. Şirketin halka arz nedeniyle tek sefere mahsus katlanmak zorunda kaldığı maliyetler FAVÖK dışında yer almakta, yaklaşık 4 mn TL tutarındaki aracılık maliyetleri, özkaynaklar altında paylara ilişkin primlerden mahsup edilerek kayıtlara alınmış, bunun dışında yer alan pazarlama ve tanıtım giderleri, diğer giderler kalemi altında 1,8 mn TL olarak gerçekleşmiş, sponsorluk faaliyetleri de yıl boyunca sözleşme sürecince devam edecektir.”

Hibya Haber Ajansı