Petkim’de bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizde boş bulunan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. ve esas sözleşmesinin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanması Sermaye Piyasası Kurulu’nca olumsuz görüş bildirilmemiş olan ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından aday gösterilen Fatih Kılınç atanmıştır.
Fatih Kılınç’ın, Osman Dinçbaş’ın istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na seçilmesine karar verilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Hibya Haber Ajansı