Plastikkart’tan kar payı dağıtımı

Güncel


Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”İlgili dönem içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre vergi sonrası net karın 7.341.253 TL, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarına göre ise 7.129.427,27 TL olduğuna, 2020 faaliyet dönemi karının %100 oranında nakden dağıtılmasına, SPK hükümlerine göre hazırlanmış net dönem karının, VUK esaslarına göre hazırlanmış mali tablolardakinden fazla olması nedeni ile, kar dağıtımına esas tutarın 7.341.253 TL olarak belirlenmesine, TTK’nın ilgili hükmü gereği yasal net dönem karı üzerinden %5 oranında (356.471,36 TL ) 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dönem içinde yapılan 7.475 TL’lik bağışın dikkate alınarak kar dağıtım matrahının 6.992.256,64 TL olarak tespit edilmesine ve bu matrah üzerinden %20 oranında nakden 1. temettü ayrılmasına, kalan tutar üzerinden 5.078.482,10 TL 2. temettü ve 507.848,21 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, toplam dağıtılan tutarın VUK esaslarına göre hazırlanmış 2020 yılı net dönem karından fazla olması nedeni ile kalan 211.825,73 TL’nin 2019 yılı dönem karından karşılanmasına, toplam olarak hesaplanan brüt 6.476.933,43 TL nakdi temettünün ortaklara 15 Ekim 2021 tarihinde ödenmesine (A, B, C ve D grubu paylar için hisse başı brüt 0,2847003 TL , %28,47. A, B, C grubu paylar için çifte vergilendirme anlaşması gereği %10 stopaj uygulanmasına, D grup paylar için ise %15 stopaj uygulanmasına) karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı