Resmi Gazete başlıkları

GüncelPlanlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik