Sekuro Plastik, kar dağıtımı yapmayacak

Güncel


Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş, kar dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.984.289 TL zarar, TTK ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 4.008.003,75 TL kar etmiş olup, şirketimizin kar dağıtım politikası, dikkate alınarak, 2020 yılı için kar dağıtılmamasının, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kardan Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının yapılacak 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı