TGS Dış Ticaret kar dağıtmayacak

Güncel


TGS Dış Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14,1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen şirketimize ait mali tablolarda yer alan 4.407.604,40 TL tutarındaki net karının, şirketin oluşabilecek nakit ihtiyacının karşılanması ve ihracatın finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde olağanüstü yedek akçe olarak bırakılarak dağıtılmamasına, bu yönde alınan kararın 2021 yılında gerçekleşecek olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı