Tuğçelik Alüminyum’da kayıtlı sermaye tavanı işlemleri

Güncel


Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Yönetim kurulunun 17.02.2021 tarihli toplantısında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası’ndan 200.000.000 Türk Lirası’na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla esas sözleşmenin şirketin sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Esas sözleşmenin şirketin sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na 17.02.2021 tarihinde yapılan başvurumuz SPK’nın 19.03.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-3729 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Esas sözleşmenin şirketin sermayesi ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı 31.03.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 8 Temmuz’da yapılmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinin şirketin sermayesi ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı genel kurulda kabul edilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı