Tureks Turizm’den pay geri alımı

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği’nin yakın ve ciddi kaybın tespitine ilişkin şartlarına tabi olmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yapmış olduğu duyurular çerçevesinde Borsa İstanbul’da paylarımızın işlem gördüğü Ana Pazar’da şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına, pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 3.000.000 adet (3.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine, pay geri alımı için ayrılacak olan fonun şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 30.000.000 TL olarak belirlenmesine, işbu yönetim kurulu kararı ile Borsa İstanbul’un şirket paylarının işlem gördüğü Ana Pazar’da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak KAP’ta gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve ilk genel kurul toplantısında gündeme alınarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı