Vakıf Menkul Kıymet’te pay başına net aktif değer 2 katına çıktı

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin 16.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,022481 TL’dir. 16.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2    katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye  Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin  Esaslar Tebliğinin  “Bilgi verme ve kamuyu    aydınlatma” başlıklı  36.maddesinin ikinci  fıkrasının “Ortaklık  paylarının BİAŞ’ta oluşan  ağırlıklı  ortalama fiyatının, pay başına net   aktif değerinin 2 katını  aşması  halinde; izleyen iş gününden itibaren  bu durum ortadan  kalkıncaya  kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan  portföy ve net  aktif değer  tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması    zorunludur.”  hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.06.2021    tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.” Denildi.
Hibya Haber Ajansı