Yaprak Süt, ilk çeyreği 2.072.633 TL net karla kapattı

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Grup, 2021 yılının ilk üç ayını konsolide 2.072.633 TL net karla kapatmıştır. Aktif toplamı 63.009.361 TL olup, karşılığında 33.402.017 TL’lik özkaynak bulunmaktadır. Grubun cari ara dönemde hasılatı 11.203.458 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 9.658.561
TL’lik kısmı süt satışlarından, 747.777 TL’lik kısmı devlet teşvik gelirlerinden ve 797.120 TL’si bağlı ortaklığın besi hayvan satış gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurt içi
satışlardan müteşekkil olup, yurt dışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde revizyon amacıyla 1.044.131 TL tutarında hayvan satışı gerçekleşmiştir. Grubun cari ara dönemde ticari faaliyetlerden brüt karı 3.803.964 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 934.567 TL tutarında genel yönetim giderleri, 350.582 TL tutarında esas
faaliyetlerden diğer faaliyet giderleri, 1.186.529 TL tutarında hayvan satış ve ölüm zararlarından kaynaklanan yatırım faaliyetlerinden giderleri ve 184.907 TL tutarında finansman giderleri oluşmuştur. Grubun 16.003.153 TL (net) sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için cari dönemde 387.083 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Ayrıca net değeri 414.489 TL olan kullanım hakkı varlıkları için cari dönemde 37.681 TL’lık itfa payı ayrılmıştır.”

Hibya Haber Ajansı