Yükselen Çelik’in 2021 beklentileri

Güncel


Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”17.12.2019 tarihinde kamuya açıklanmış olan yeni ürün grupları marka tescil başvurularında beyan edilmiş olan CM79 (Soğuk iş kalıp çeliği) ve X44 (Alüminyum sanayine yönelik sıcak iş takım çeliği) ürünlerimizin Ar-Ge süreçlerini müteakip lansman, numune ve performans ölçümleri istenilen parametreleri karşılamıştır. İlgili ürünlerin hedef sektörlerde satış tonajlarımızı ve satış gelirlerimizi kademeli olarak arttırması söz konusudur. 2019 yılında bahsi geçen ürünlerin toplam satışlarımız içerisinde herhangi bir payı bulunmazken, 2020 yılında toplam satış içindeki payları %3,9’a (7,2 milyon TL’ye) ulaşmıştır. 2021 yılının birinci yarısında ise bahsi geçen ürünlerin toplam satış içindeki paylarının %5,5 civarında olması ve 10,0 milyon TL satış gelirine ulaşması beklenmektedir. 2021 yılının ikinci yarısında küresel ticarette ve yurt içi çelik talebinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde bu artışın devam etmesi söz konusu olabilir.
09.03.2021 tarihinde kamuya açıklanan Stronq.14 isimli, dövme sanayine yönelik kalıp çeliği ürünümüzün Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları tamamlanmış olup patent/marka tescil süreçleri devam etmektedir. Numune çalışmaları ise sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Numunelerin gerekli testlerde istenilen parametreleri karşılaması nedeniyle ilgili ürünlerin nihai satış aşamasına geçilmiştir. Her ne kadar 09.03.2021 tarihli açıklamamızda bu ürünlerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar hedef sektörlere satışına başlanacağı açıklanmış olsa da Çin’den tedarik edilen hammadde sürecindeki aksamalar nedeniyle bu süreç 30-60 gün kadar uzayarak gerçekleşecektir. Bununla birlikte yaşanan gecikmeye rağmen 2021 yılının ikinci yarısında hedeflenen 850 bin avro tutarındaki ek satış gelirinde herhangi bir değişiklik ön görülmemektedir. Bu ek satış geliri 2021 yılının ikinci yarısında yukarıda bahsi geçen diğer iki yeni ürünümüzle birlikte şirketimizin satış gelirlerini ve nominal karını olumlu etkileyebilir. Şirketimiz satış ve pazarlama ağını kuvvetlendirmek ve müşteri sayısı, satış tonajı ve satış gelirlerini arttırmak amacıyla Türkiye içinde çeşitli bölgelerde şubeler faaliyete geçirmiştir ve geçirmektedir. Bir kısım hedef sektörlerin yer aldığı hedef bölgelerde faaliyete geçen yeni şubeler satış ağımızı kuvvetlendirirken, satış tonajımızı yükseltmektedir. Bu kapsamda sırasıyla 2017 yılında İzmir şubesi, 20.07.2020 tarihinde Dudullu OSB Ümraniye şubesi ve 18.09.2020 tarihinde Ataköy şubesi faaliyete geçmiştir. Bu şubelerin faaliyete geçmesiyle birlikte istihdam edilen çalışan sayımız ve beraberinde satış faaliyetimiz genişlemiştir. Şirketimizin 2020 yılında satışını gerçekleştirdiği ürünlerin toplam miktarı 24.507 ton olmuştur. 2020 yılının ilk yarısında toplam satış miktarımız 10.424 ton olmuştur. 30.05.2021 tarihinde (henüz 2021 yılı birinci yarısı tamamlanmadan önce) toplam satış miktarımız 18.260 ton olmuştur. Bu kapsamda 2021 yılının birinci yarısında toplam satış miktarımızın bir önceki yılın aynı dönemine nazaran % 90 – %130 aralığında artarak 20.000 – 24.000 ton aralığında olması beklenmektedir. Satış faaliyetlerimizde olumlu etkisi olan yeni şubelerin açılmasının önümüzdeki dönemde sürmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda (henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte) 01.07.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında İstanbul’un Tuzla bölgesinde yeni bir satış şubesinin faaliyete geçirilmesi hali hazırda istişare edilmektedir. Şirketimizin 16.03.2021 tarihinde kamuya açıklamış olduğu Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile işbirliğimiz sürmektedir. Çelik hammadde alımlarımızda yerlileşme ve buna bağlı olarak kur riskinin / zararının ortadan kalkması ve beraberinde uygun maliyetli hammadde tedarikinin yurt içinden daha hızlı yapılabilmesi imkanı bu sayede doğmuştur. 2021 yılının 1. yarısında şirketimizin MKEK’dan toplam çelik hammadde alımının 10,0-20,0 milyon TL arasında olması beklenmektedir. MKEK’nun üretimde yaşanan gecikmeleri sonlandırması ve istenilen üretim hızını yakalayabilmesi halinde 2021 yılının ikinci yarısında MKEK’dan alımlarımız artabilir. Burada MKEK’nun üretim kabiliyeti ve terminlere uyması belirleyici olacaktır. Kar marjı yüksek olan ve kur riski içermeyen bu ürünlerin tedarikinin artması şirketimizin satış gelirleri ve nominal karını yükseltmektedir. Şirketimiz hali hazırda vasıflı çelik uzun mamul sektöründe yer alan ve ana ürün gruplarını ‘takım çeliği, kalıp çeliği ve alaşımlı çelikler’ olmak üzere katma değerli uzun mamullerin oluşturduğu bir şirkettir. Bu kapsamda şirketimizin öncelikli hedef pazarları kalıp, otomotiv yan sanayi, makine, savunma, redüktör, motor, vinç üretimi ile diğer imalat sanayileridir. 1976 yılından bu yana vasıflı çelik ve uzun mamul alanında uzmanlaşmış olan şirketimiz, gemi inşa sanayi alanında katma değerli yassı mamul grupları içinde kendisine bir pazar elde etme düşüncesiyle, yurt dışından ithal etmeyi planladığı gemi sacı ürünlerinin ticaretine 2021 yılının ikinci yarısı itibariyle başlayacaktır. Bu kapsamda Kore menşeli ve Bureau Veritas seritfikalı gemi sacı ürünlerinin başlangıç siparişleri verilmiştir. Gemi sacı ticaretimiz kapsamında 2021 yılının ikinci yarısında asgari 1,0-1,5 milyon dolar tutarında ek bir satış geliri elde edilmesi söz konusu olabilir. Bu gelişmelerin yanı sıra şirketimizin (ana ürün gruplarımız olan vasıflı çelik uzun mamul alanında) 01.01.2021-31.05.2021 döneminde satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine nazaran %200 civarında artış göstererek neredeyse 3 katına çıkmıştır. Satış faaliyetinde hem ciro hem de miktar bazında önemli artışlar söz konusudur. 2021 yılı 1. çeyreğinde satış gelirlerimizdeki artışın, bir önceki yılın aynı dönemine nazaran %107 olduğu göz önüne alınırsa 2021/1. yarı yılında ve 2021/2. çeyrek özelinde daha kuvvetli bir artış olması muhtemeldir. Yaşanmakta olan bu gelişmeler neticesinde, şirketimizin 2021/1. yarı yılı mali verilerine istinaden geleceğe dönük beklentileri açıklaması gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, 2021/1. yarı yılında satış gelirlerinde asgari %130 oranında artış beklemekle birlikte, haziran ayında iç talepte bir daralma yaşanmaması halinde bu artış rakamı daha yukarıda olabilir. 2021/1. yarı yılında şirketimizin gelirlerinin 2020/1. yarısına nazaran asgari 2,3 katına çıkacak olmasının sebepleri yukarıda açıklanmıştır. Bu yukarıda yer alan sebeplerin yanı sıra (1) katma değerli ürünlerin toplam satış içindeki payının artması (2) yurt içinde çelik talebindeki artış ile ortaya çıkan reel tonaj büyümesi ve (3) çelik fiyatlarındaki küresel artışın olumlu etkileri söz konusudur.”

Hibya Haber Ajansı